Verhuur

 

Voor het verhuren van uw woning, appartement of handelszaak kan U op onze diensten rekenen.
Wij staan in voor de nodige publiciteitsvoering en bekendmaking over het te huren pand.
Vervolgens raadplegen we ons uitgebreid klantenbestand.
Verder staan we de kandidaten te woord en verzorgen we de rondleidingen.
De kandidaturen worden allen aan de eigenaar voorgelegd. Natuurlijk helpen we mee om een zo objectief mogelijke keuze te maken tussen de verschillende kandidaten.
De eigenaar beslist uiteindelijk welke kandidaat-huurder weerhouden wordt.
Vervolgens stellen we een rechtsgeldig huurcontract op.

We zien erop toe dat:

- de huurwaarborg op een huurwaarborgrekening wordt gestort;
- de huurder een huurders aansprakelijkheidsverzekering afsluit.

Wij stellen zelf de verplichte uitgebreide plaatsbeschrijving bij aanvang huur op en laten zowel het huurcontract als de plaatsbeschrijving registreren.
De overgave en overname van de nutsvoorzieningen worden door ons verzorgd.