Plaatsbeschrijving

 

Wij verzorgen een erg complete plaatsbeschrijving bij aanvang huur.

Een exemplaar van het ingebonden dossier met tientallen foto's en een exacte beschrijving van het pand wordt na registratie aan beide partijen overgemaakt. Dit verplicht Proces-verbaal van vaststelling is belangrijk bij eventuele huurschade. De vrederechter zal zich op dit document baseren.

U kan onze tarieven per mail aanvragen op: info@diversimmo.be